Fabrikksjef

En fabrikksjef har det øverste ansvaret for å lede videreforedlingen av fangsten på fartøy med produksjon ombord.

Fabrikksjefen skal styre produksjonen og har også et spesielt ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken. På moderne fabrikkskip er mye av fabrikksjefens arbeid tilknyttet kvalitetssikring av fisken og alle prosesser den skal gjennom under produksjonen. Dette er en svært ansvarsfull stilling som er forbeholdt folk med lang erfaring.

Utdanning:

Det er ingen formelle utdanningskrav, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høyskole gir nyttig kunnskap. Også høyskole- og universitetsutdanninger innen økonomi, biologi, tekniske fag, osv. kan være aktuelle