via TAF (tekniske fag)

TAF er et unikt videregående skoletilbud som etter 4 år gir deg både fagbrev og studiekompetanse. Opplæringa på TAF skjer i samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt næringsliv, både privat og offentlig.

Den teoretiske opplæringa får du ved en av TAF-skolene; den praktiske opplæringa får du ved en av samarbeidsbedriftene i TAF-ordningen. De fleste bedriftene betaler alt skolemateriell, og i tillegg får du lønn fra første dag.

Studiet for Tekniske og allmenne fag gir deg en solid og allsidig utdanning. Etter fullført videregående skole har du disse mulighetene:

Fagbrevet kvalifiserer deg for å gå inn som fagarbeider i en bedrift.

Studiekompetansen – med full fordypning i matematikk og fysikk – gir deg grunnlag for opptak til alle universiteter og høgskoler. Med TAF-vitnemål i lomma står de aller fleste dørene åpne for deg, dersom du ønsker å ta videre utdanning.

Studentkontrakt
Dersom du ønsker å studere videre, kan du søke bedriften om stipend (Studentkontrakt). Denne kontrakten gir deg økonomisk støtte, sikrer deg arbeid i ferier, gir deg mulighet til å gjennomføre prosjektoppgaver ved bedriften og arbeid etter at utdanningen er ferdig.

Stipendet tilsvarer ca 75 % av det som for tida blir gitt til studenter i Statens Lånekasse. I tillegg får du et beløp til skolemateriell.

TAF-studenter med studentkontrakt hos en bedrift, vil normalt få en bindingstid etter at studiet er avsluttet.