via studiekompetanse

Etter å ha fullført tre år på videregående med faglig fordypning, har man generell studiekompetanse. Dette er tilstrekkelig til å søke opptak til høyere utdanning ved høyskoler og universitet, og i tillegg er du kvalifisert til opptak på en Teknisk fagskole.

For å studere fag som Fiskehelse og Havbruk og ledelse er det nok med generell studiekompetanse.
Andre fag som; Akvakultur, Fiskehelse, Marin biologi, Bioteknologi, Havbruksbiologi og Marin bioteknologi krever realfaglig studiekompetanse.

Med realfaglig studiekompetanse menes det at du må ha mer enn generell studiekompetanse. Det vil si at du trenger helt spesielle fagkombinasjoner fra videregående skole.

Følgende kombinasjoner gir deg realfaglig studiekompetanse:

  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og R2 i tillegg.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og Fysikk 1 og 2.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og Kjemi 1 og 2.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og Biologi 1 og 2.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og Informasjonsteknologi 1 og 2.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, Geofag 1 og 2.
  • Matematikk R1 eller S1 og S2, og Teknologi og forskningslære 1 og 2.