via fagbrev

Dersom du har et fagbrev har du flere muligheter for etter- og videreutdanning, både ved teknisk fagskole, høyskole og universitet.

Teknisk fagskole

Følgende fagbrev kvalifiserer til opptak ved teknisk fagskole:

  • Fiske- og fangstfaget
  • Motormannfaget
  • Matrosfaget

På en teknisk fagskole vil du etter 2 år med undervisning, samt fartstid, kunne løse ut sertifikat som skipsoffiser eller maskinoffiser, avhengig av hvilken retning du tar.

Høyskoler og universitet

Dersom du ønsker høyere utdannelse ved et universitet eller en høyskole har du flere alternativer.

  • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, og bli kvalifisert til studier på høyskole og universitet. Merk deg at enkelte fag krever mer enn generell studiekompetanse. For å finne opptakskravene til utdannelsen du ønsker, anbefaler vi tar kontakt med utdanningsinstitusjonen eller at du besøker www.samordnaopptak.no.
  • Du kan ta Y-veien dersom du har et relevant fagbrev. Y-veien (yrkesveien) er en mulighet for deg som har fagbrev, men mangler studiekompetanse. Følgende fagbrev kvalifiserer til opptak via Y-veien i marine og maritime fag:
  • Fagbrev i akvakultur kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i Havbruk og ledelse ved Høgskolen i Bodø. Om du ønsker det er det mulighet for å studere videre og ta en mastergrad.
  • Fagbrev i motormannfaget eller matrosfaget kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i ingeniørfagene Marin teknikk, Grunnleggende mekatronikk og Elektriske styringssystemer ved Universitetet i Agder. Om du ønsker det er det mulighet for å studere videre og ta en mastergrad. Dersom du har fagbrev i Fiske og fangst, vil vi anbefale deg å få vurdert kompetansen din med tanke på en mulig individuell tilpassning av studiet.
  • Fagbrev i matrosfaget kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i nautikk ved Høgskolen i Ålesund. Dersom du har fagbrev i Fiske og Fangst, vil vi anbefale deg å få vurdert kompetansen din med tanke på en mulig individuell tilpasning av studiet.
  • Fagbrev i motormannfaget kvalifiserer deg til treårig bachelorutdanning i ingeniørfaget Maskinteknisk design ved Høgskolen i Telemark.