Integrert masterprogram i Havbruk og sjømat

Studiet utvikler din evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeda i sammenheng, og med bakgrunn i vitenskapelige teorier, metoder og tolkinger utvikle evna til å løyse relevante utfordringa for næringa.

Havbruks- og sjømatnæringa er en av Noregs sterkest voksende arbeidsmarkeder, og for å sikra en god utvikling treng næringen tilsette med en bre kompetanse i sentrale tema. Det er denne kompetansen som er kjernen i dette studieprogrammet.

Du får etthelhetlig perspektiv, med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi og leiing, sal og markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon relevant for virksomheter i havbruks- og sjømatnæringa.