Fiskehelsekurs

Fiskehelsekurs skal styrke kunnskapen rundt fiskevelferd, sykdommer, hygiene og gjøre jobben på merdkanten og i slakteriet mer produktivt.

I tillegg til standardkurs, kan det også skreddersy fiskehelserelaterte kurs etter behov, for eksempel praktisk vaksinering, hygienekurs, sykdomslære m.m.
Sjekk kurstilbydere/ studiested for mer informasjon.