Y-veien

Y-veien er forkortelse for yrkesveien, og gir mulighet for opptak til studier med relevante fagbrev som er godkjent av undervisningsdepartementet.

Biomarin innovasjon

Biomarin innovasjon er et studie som gir deg kunnskaper om ressurser fra havet. Hvordan utnyttes disse og bidrar til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk og fiskeri til matproduksjon, helsekost og eksport. Y-veien er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev.

Med en Bachelor i biomarin innovasjon får du bred kunnskap om bruk av marint råstoff i en forretningsmessig sammenheng. Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan du starter egen bedrift.I løpet av studiet blir det blant annet ekskursjoner og bedriftsbesøk til marine bedrifter. I tredje studieår har du mulighet til å starte en studentbedrift og realisere dine gode idéer! Studentbedrifter ved NTNU Ålesund deltar hvert år i prestisjetunge konkurranser, og har ofte vært å se på premiepallen.

For mer informasjon se her: NTNU Ålesund- Biomarin Innovasjon

Mekatronikk

Y-veien er forkortelse for yrkesveien, og gir mulighet for opptak til studier med relevante fagbrev som er godkjent av undervisningsdepartementet. Innenfor marin sektor er Y-veien er en mulighet for deg som har fagbrev i mekaniske fag og ønsker å ta høyere utdannelse, men som mangler studiekompetanse. Universitetet i Agder tilbyr bachelorgrad i Ingeniørfag, Metatronikk.

Fagbrev innen utdanningsprogrammene teknisk industriell produksjon eller elektrofag som bygger på følgende programområder fra Vg2: arbeidsmaskiner, brønnteknikk, kjøretøy, maritime fag – motormannfaget, industriteknologi, kulde- og varmepumpeteknikk, automatisering.

Du lærer å designe og dimensjonere typiske mekatronikkprodukter som industriroboter, droner, printere, husholdningsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster, boreroboter og kraner samt andre hydrauliske og elektriske redskaper. Dette inkluderer å designe og implementere styrings- og reguleringsstrategien til de mekaniske deler. Styringen er ofte en mikrokontroller eller PLS-enhet som jobber med informasjon fra sensorer på de mekaniske deler og aktuatorer. Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til mastergrad.

Mer informasjon om studiet finner du her: Universitetet i Agder- Mekatronikk

Nautikk

Y-veien er forkortelse for yrkesveien, og gir mulighet for opptak til studier med relevante fagbrev som er godkjent av undervisningsdepartementet. Innenfor marin sektor er Y-veien er en mulighet for deg som har fagbrev som matros, som ønsker å ta høyere utdannelse, men som mangler studiekompetanse.

NTNU Ålesund og Høgskolen i Stord/Haugesund tilbyr bachelorgrad i nautikk. Har du fagbrev som matros er du kvalifisert til opptak. Dersom du har fagbrev i Fiske og Fangst, vil vi anbefale deg å få vurdert kompetansen din med tanke på individuell tilpasning av studiet. Studiet legger vekt på fag som navigasjon, operasjon og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. I tredje studieår kan du spesialisere deg innenfor dynamisk posisjonering, hurtigbåt eller offshoreoperasjoner.

For mer informasjon om studiet, se her:

NTNU Ålesund- Nautikk

Høgskolen i Stord/Haugesund- Nautikkutdanning