Fagskoler

Veien til teknisk fagskole

Følgende fagbrev kvalifiserer til opptak ved teknisk fagskole:

 • Fiske- og fangstfaget
 • Motormannfaget
 • Matrosfaget

I tillegg kan du komme inn på skolen med fullført 3-årig studiespesialisering, og velge å ta praksisen i etterkant.På en teknisk fagskole vil du etter 2 år med undervisning, samt fartstid, kunne løse ut sertifikat som skipsoffiser eller maskinoffiser, avhengig av hvilken retning du tar.

Tekniske / maritime fagskoler:

Fagskolen i Vestfold

Studietilbud:

 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Dekksoffiser (2-årig) Tilbys ikke høsten 2016.
  • Maskinoffiser (2-årig) Tilbys ikke høsten 2016.

Kvadraturen Skolesenter/ Fagskolen i Kristiansand

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Elektrofag Vg1
  • Teknikk og industriell produksjon Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Tekniske allmenne fag (TAF)
  • Teknikk og industriell produksjon/ Marine fag
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Karmsund videregående skole/ Fagskolen Rogaland avd. Karmsund

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Elektrofag Vg1
  • Teknikk og industriell produksjon Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Fagskolen i Bergen og Austevoll

Studietilbud:

 • Naturbruk
  • Naturbruk Vg1
  • Fiske og Fangst Vg2
  • Akvakultur Vg2
 • Maritime fag
  • Elektro Vg1
  • Teknisk og industriell produksjon Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole
  • Skipsoffisersutdanning – Nautikk (2-årig)
  • Akvakultur (3-årig) (Tilbys ikke skoleåret 2016-2017)
 • Videreutdanningskurs
  • Båtførerkurs

Rubbestadnes Maritime Fagskole

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Teknisk og industriell produksjon Vg1
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Bergen maritime videregående skole/ Bergen maritime fagskole

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Teknikk og industriell produksjon Vg1
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Måløy vidaregåande skule/ Fagskulen i Måløy

Studietilbud:

 • Naturbruk
  • Naturbruk Vg1
  • Fiske og Fangst Vg2
 • Maritime fag
  • Teknisk og industriell produksjon Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Tekniske og allmenne fag (TAF)
  • Teknisk og industriell produksjon
 • Sikkerhetssenter
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Teknikk og industriell produksjon Vg1
  • Elektro Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)
 • Videreutdanningskurs
  • Radio
  • Radar
 • Sikkerhetssenter

Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten fagskole

Studietilbud:

 • Naturbruk
  • Naturbruk Vg1
  • Fiske og fangst Vg2
  • Akvakultur Vg2
  • Naturforvaltning Vg3
 • Maritime fag
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • LOSA (lokalt opplæringstilbud i samarbeid med arbeidslivet)
 • Fagskole – Nautisk linje
 • OPUS – Videreutdanning
  • Dekksoffiser klasse 5 (tidligere kystskipper)

Tromsø maritime skole

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
  • Elektrofag Vg2
  • Elektrofag Vg3 (Spesialkurs med fordypning i maritime elektriske anlegg)
 • Fagprøvesenter – Innen elektrikerfag og maritime fag
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautisk linje (2-årig)
  • Skipteknisk drift (2-årig)
 • Videreutdanning
  • ROC – Redusert radiooperatørsertifikat
  • GOC/GMDSS – Generelt Radiooperatørsertifikat
  • ARPA-kurs Automatic radar plotting aid
 • Havarivernsenter
 • Sikkerhetsopplæring for fiskere

Fagskolen i Troms, avd. Skjervø

Studietilbud:

 • Naturbruk
  • Naturbruk Vg1
  • Akvakultur Vg2
  • Fangst og Fiske Vg2
 • Fagskole
  • Næringsmiddelteknikk

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Studietilbud:

 • Naturbruk
  • Naturbruk Vg1
  • Akvakultur Vg2
  • Fiske og Fangst Vg2
 • Maritime fag
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisertsutdanning
  • Nautisk linje (2-årig)
 • OPUS – Voksenopplæringen
  • Fjernundervisningskurs for akvakultur

Fagskolen i Ålesund

Studietilbud:

 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)
 • Videreutdanningskurs
  • Båtfører
  • Radiokurs
  • Forkurs for teknisk fagskole

Trondheim Fagskole

Studietilbud:

 • Maritime fag
  • Teknikk og industriell produksjon Vg1
  • Elektrofag Vg1
  • Maritime fag Vg2
 • Fagskole – Skipsoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)
  • Skipsteknisk drift (2-årig)

Ytre Namdal Fagskole

Studietilbud:

 • Fagskole – Dekksoffisersutdanning
  • Nautikk (2-årig)