Marin student bootcamp- studenter og næringsliv lærer av hverandre

36 utvalgte studenter fra ulike studieretninger ved alle universiteter og høyskoler i Norge har i høst deltatt på Marin student bootcamp. Sett Sjøbein organiserte arrangementene på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Bootcampens formål er å bygge en kunnskapsbro mellom studenter og næringsaktørene.

Studentene viste lite om hva de skulle få oppleve, og hvilken spennende utfordring de skulle få være med å løse.  Gjennom en intensiv uke ble de først introdusert for ulike deler av sjømatnæringen for å tilegne seg kunnskap og bli kjent med utfordringer som næringen står overfor gjennom møte med spennende bedrifter og kreative folk.

Studentene fikk en introduksjon om status og fremtidsmuligheter for sjømatnæringa, med spesielt fokus på bærekraft, sunnhet og helse og  miljø gjennom bedriftsbesøk og presentasjoner.

Deretter fikk studentene 48 timer på seg til å konkurrere om å utvikle en fremtidig løsning på en av de utfordringene som næringen står overfor i dag. Mens de løste oppgaven fikk de veiledning av mentorer og Klak Innovit (Island) på hvordan de kunne utvikle sin forretningsidé. En jury bestående av fagpersoner fra ulike deler av verdikjeden kåret en vinner som så fikk presentere sitt løsningsforslag på et stort næringsarrangementder vinneren ble presentert av Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, og alle studentene fikk også treffe ministeren i eget møte.

Filmer fra de to bootcampene kan du se på Youtube her:

Film fra Marin student bootcamp vest 2015

Film fra Marin student bootcamp midt-Norge 2015