Marin student-bootcamp 2016

Havets marine, fornybare ressurser vil være en av bærebjelkene i det norske samfunnet fremover og sjømatnæringen trenger allsidig kompetanse. Bli med på Marin student-bootcamp, lær om en av Norges største og mest spennende næringer – Sjømatnæringen!

Vi søker de klokeste hodene blant studenter ved alle universiteter og høyskoler i Norge. De som blir valgt ut blir med til Troms i en ukes tid, 15.-21. oktober og får besøke spennende bedrifter og møte kreative folk. Studentene får en oppgave som skal løses og presenteres for en jury. Vinnerbidraget blir presentert presentert på Torskefiskkonferansen 2016 som arrangeres av Norges Sjømatråd i samarbeid med DNB, Norges Råfisklag og Sjømat Norge.

Marin student-bootcamp 2016 finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Sett Sjøbein står for organiseringen.

HVEM ER DU?

• Interessert i å lære mer om sjømatnæringen
• Innovativ, smart og kreativ
• Student som tar en master, eller er i sluttfasen  bachelornivå, på høyskole eller universitet i Norge. Alle studieretninger kan søke.
• Du trenger ikke å kunne noe om hverken hav eller fisk, men ha vilje til å lære og se hvordan det du kan fra før kan brukes i sjømatnæringen
• Maks 20 deltakere, du søker om å få delta

VI TILBYR:

• En uke sammen med andre engasjerte studenter fra hele landet
• Bedriftsbesøk, opplevelser
• Møter med sterke fagpersoner og interessante problemstillinger
• Alle kostnader dekkes av arrangørene

SØKNADSFRIST 15. SEPTEMBER

Skriv en god søknad der du forteller hvorfor vi skal velge deg. Du finner mer informasjon og link til søknadskjema her!

#marinbootcamp2016