Maskinist? Forsøksleder? Fabrikksjef? Se film og bli inspirert!

Sjømatnæringen- Det fins bare muligheter, det er du som setter begrensningene!- det mener Cathrine Tøsse, Madly Teistklub og Mads Martinsen. De tre ungdommene har valgt 3 ulike studieretninger og har siktet seg inn mot forskjellige yrker i sjømatnæringa. Vil du vite mer om mulighetene? Se film her: