Master i Akvatisk økologi

Klimaendringer påvirker miljøet globalt. Dersom du er interessert i å bidra til å forvalte naturen på en bærekraftig måte og/eller bidra til forskning på effektene av miljøendringene kan dette studiet være noe for deg.

Master i akvatisk økologi er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Med emner innen vannforvaltning, naturvitenskapelig og økologisk metode, molekylærbiologi og genetikk, fiskeri, georessurser og grunnvann, det globale og lokale klimasystemet og valgfrie fordypningsemner, får du god kunnskap om marin økologi eller ferskvannsøkologi, som er de to retningene du kan velge å spesialisere deg innen.

Mastergrad i akvatisk økologi kvalifiserer til vannfaglige stillinger både i offentlig og privat sektor, for eksempel vannfaglig eller vannrelatert forvaltning i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene.