Chief Executive Officer

Trond Williksen jobber som konserndirektør for Akva Group. Williksen har en CV som viser til en rekke lederjobber i norsk sjømatnæring. Han har jobbet i Norges Fiskarlag, vært nestleder/økonomisjef hos Nils Williksen AS og Midt- Norsk Havbruk, seniorkonsulent i KPMG Senter for havbruk og fiskeri, administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretteres Forening, leder for KPMG Senter for Havbruk og fiskeri og en rekke lederstillinger i Akersystemet.

Han er født inn i fisk og utfordret inn i ledelse. Trond Williksen er helt sjef, til alle døgnets timer. Og elsker det. Men han er ingen sjefete type selv om han har ledet all fiskerivirksomheten unntatt krill i Aker Seafoods. Ja, og litt til. I dag finner du han i Akva Group.

Trond Williksen fullførte treårig fiskeriøkonomstudier ved Høgskolen i Bodø i 1987. Siden da har han også tatt utdanning ved Pacific Lutheran University og University of Washington, Michael G. Foster School of Business.

Williksen har en CV som viser til en rekke lederjobber i norsk sjømatnæring. Han har jobbet i Norges Fiskarlag, vært nestleder/økonomisjef hos Nils Williksen AS og Midt- Norsk Havbruk, seniorkonsulent i KPMG Senter for havbruk og fiskeri, administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretteres Forening, leder for KPMG Senter for Havbruk og fiskeri og en rekke lederstillinger i Akersystemet.

Da Aker Seafoods ble omorganisert sommeren 2010 og delt i to selskaper; fiske og foredling, ble Trond Williksen leder for fiske og fangst.

Det betyr ansvaret for 12 trålere i Norge, tre i Spania og en stor linebåt og ett stort fabrikkskip i Argentina.  I Argentina er 250 ansatt, i Europa 600. Målt i penger snakker vi om en årlig omsetning på 600 millioner kroner i Norge, 70 mill i Spania og 250 mill i Argentina.

Jeg er født inn i fisk. Alle i min familie har alltid drevet med fisk, så det måtte bli et yrke i fisk for meg, sier Williksen. Fisk og fiske har vært en altoppslukende interesse!

Familien til Williksen kommer fra Vikna i Nord-Trøndelag og alle som kjenner han vet han blir blank i blikket over sjarker på veg mot fiskefeltene.

Jeg kommer fra en kystfiskerfamilie. Pappa mente jeg kunne bli styrmann på Hurtigruta, men nå gikk det jo ikke sånn da, forteller Trond.

Hvorfor ble du leder?

Det er en kombinasjon av mange tilfeldigheter. Jeg har selvfølgelig hatt ambisjoner, men det handler vel mest om å ha fått muligheter. Jeg har aldri betraktet det som et alternativ å si nei til utfordringer. I praksis vil det si; det har aldri vært et alternativ å si nei til lederroller når forespørselen har vært der.

Hvordan er en typisk arbeidsdag?

Tja, en arbeidsdag er alle dager hele døgnet. Jeg følger opp ting fra jeg står opp til jeg legger meg. Det vil si oppfølging av forretningsområdene våre og coaching av folk. Jeg definerer min rolle som sjef som en som hjelper folk til å finne løsninger. I tillegg er det mye møter og reising. Jeg har blant annet vært hele 40 ganger til Argentina. For meg er det viktig å være til stede når jeg leder, sier han. Når Sett Sjøbein får tak i han, har han ferie, men har allerede puttet inn både telefonmøte og intervju inn i feriedagen.

Hvor lenge kan en holde på i et sånt kjør?

Når det er artig, kan en holde på lenge.  Jeg har det artig. Jobb og liv henger sammen for meg. Så lenge det fungerer på hjemmebane, og jeg er tilpasningsdyktig i forhold til endringer, så går dette fint.

Ja, for det har skjedd store endringer både i Aker og i sjømatsektoren siden du begynte?

Det endrer seg veldig fort i denne verdenen. Jeg har vært i Aker Seafoods i sju år og er vel nesten for en oldtimer å regne. Jeg har fått nye muligheter når verden har endret seg og har vel vært privilegert, sier han.

Det måtte bli fisk for Trond. Så ble det ledelse. Og i dag er det å skulle lede som er det som fascinerer mest. Men hva mener Trond Williksen karakteriserer en god leder?

En god leder er en som har vilje og retning. En god leder gjør det tydelig hvor en organisasjon skal gå. En god leder er en god trener, en coach for sine medarbeidere. Han hjelper folk til å oppnå det de har sett seg fore.

Hvor skal din organisasjon gå?

Vi skal bli en tydeligere leder for flåtevirksomheten i Norge. Vi skal bli enda dyktigere på fangsorganisasjonen og vi skal ekspandere.

Hva slags folk vil du da ha behov for i framtida?

Vi trenger varierende kompetanse. En ting er maritim kompetanse slik som fiskere, skipper, styrmann og maskinist. Men vi trenger også økonomer, folk som kan jobbe med HMS, kvalitet eller har teknisk kompetanse. Jeg er på jakt etter folk som er på jobb for noe mer enn bare å være på jobb. De må ville noe positivt. De trenger slettes ikke være perfekte. En beslutning kan gjøres om, men den som ikke tørr ta en beslutning, får ingen ting gjort, sier han.

Du har selv to døtre. Kommer du til å anbefale dem å satse på fisk?

JA, sier Trond Williksen fra Vikna og legger ut om Norges mest spennende næring. Ei næring som blir mer og mer miljøvennlig. Som har mange utviklingsmuligheter. Og så masse flotte folk, ikke minst det, sier han.