Ringer av vann- Fylkeskonkurranse Hedmark

I 2016 eksporterte Norge sjømatprodukter for over 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har elever lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal elever få mer kunnskap om sjømatnæringen.

Fredag 15. september står sjømat på timeplanen for 60 Restaurant og matfag elever fra Vg 1 og Vg2 på Storhamar vgs og Trysil vgs. Denne dagen møtes de i Vikingskipet på Hamar for å konkurrere om å finne den beste løsningen på en viktig utfordring for sjømatnæringen.

Konkurransen arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med oppdragsgiver Sett Sjøbein.

Om Sett Sjøbein:
Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.