Ringer av vann- Fylkeskonkurranse Møre og Romsdal

4.-5 oktober står sjømat på timeplanen for 120 elever fra Herøy vgs. Denne dagen møtes de for å konkurrere om å finne den beste løsningen på en viktig utfordring for sjømatnæringen.

Konkurransen arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med oppdragsgiver Sett Sjøbein.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.