Marin Arena Nordmøre

Møte i nettverket Marin Arena Nordmøre i samarbeid med Møreforsking, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge.
Sett Sjøbein er til stede og presenterer:
«Rekruttering til sjømatnæringen – Hvordan går det egentlig?»

PROGRAM:

Velkommen
v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Marin forsøpling – Hva er det og hva kan vi gjøre med det?
v/ Erlend Standal, seniorrådgiver SALT

Rekruttering til sjømatnæringen – Hvordan går det egentlig?
v/ Janita Arhaug, leder Sett Sjøbein

Resistent lakselus
v/ Helene Børretzen Fjørtoft, PhD student NTNU

Lakselus på Nordmøre – Status i forhold til trafikklyssystemet
v/ Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen torsdag 7. september.

Påmelding gjøres her!