Ungdommen vil jobbe med havet- svært gode søkertall til Fiske og fangst og Akvakultur

Les mer her